Pověst

Ještědský trpaslík z křižanských lesůV Křižanech žil kdysi u bohatého sedláka chudý čeledín. Sedlák pacholka často bil, křičel na něj a jídla mu dával jen tolik, aby mohl pracovat. Jednoho večera na pastvě zadávil vlk jednu z ovcí, které měl čeledín na starost. Když se vrátil do statku, vyprávěl hospodářovi smutnou novinu. Ten jej ale zbil a se slovy: „Ať si tě vezme Ještědský trpaslík!“ jej vyhodil ze statku. Mladík chvíli bloudil po noční vsi a nakonec se rozhodl, že Křižany opustí.

Byl zrovna úplněk, když pomalu stoupal do ještědských kopců. Když míjel starý dub, u kterého pásl svá stáda a hrával na flétnu, na chvíli se posadil a naposledy se zahleděl na kraj, který až dosud byl jeho domovem. Náhle za ním zapraskaly větve a v měsíčním svitu spatřil mužíčka s šedivými vousy. Byl přesně takový, jakého jej líčily děvečky při přástkách – šedivý ještědský trpaslík. Přátelsky mladíka oslovil: „Je mi tě líto, synku, neboť znám tvůj smutný osud, smutnější než mlžné ještědské lesy, a věz, že ti chci pomoci. Čekej zítra přesně o půlnoci zde u tohoto dubu.“ Poté zmizel a mladík upadl do hlubokého spánku.

Druhý den však přesto pokračoval v cestě, až uprostřed lesů uviděl na cestě ležet starodávný rezavý klíč, stejný klíč, jaký v noci držel v ruce ještědský trpaslík. Mladík klíč sebral, schoval ho do kapsy a rozhodl se, že se o půlnoci vrátí opět k dubu. Tak také udělal, ale nic na místě nenašel. Když dole ve vsi odbila půlnoc, zadul skrz větve vítr z hor a z kmene stromu vyskočil modrý plamínek, který se záhy proměnil v trpaslíka. Tentokrát nepromluvil jediné slovo a jen ukázal na železné dveře u kořenů. Mladík je rezavým klíčem otevřel a spatřil za nimi podzemní jeskyni plnou zlata a drahokamů. S plnými kapsami bohatství utíkal dolů k vesnici, když náhle uslyšel, jak za ním někdo vyslovil jeho jméno. Neohlédl se, neboť věděl, že se to při hledání pokladů nesmí. Nevšímal si ani divokého jezdce, který jej ohrožoval svými dýkami. Tu ze tmy vyletěla démonicky silná pěst a srazila mladíka do hlubin bezvědomí. Ani při tom ovšem nehlesl.

Probudil se až ráno, slunce již stálo nad dalekými lesy. S kapsami plnými bohatství sešel pomalu do Křižan, o hodně bohatší, než zlý sedlák. Ve vsi se ihned seběhli všichni lidé a mladík jim musel vyprávět, jak k velkému bohatství přišel. Koupil si v Křižanech chalupu a pole, oženil se a žil v poctivosti dlouho a dobře. O bohatství z ještědských hor se rozdělil také s mnoha chudáky.

Přesně rok na to odešel do lesů zlý sedlák. Nikdy již ho nikdo živého nespatřil, jeho mrtvolu nalezli lidé po dlouhém pátrání vysoko v horách. Ve vsi se pak vyprávělo, že ho pro jeho zlobu a lakotu zabil ještědský trpaslík.

… tolik pověst